PROJEKTY A SPONZORI

PROJEKTY

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov

ZSS DETVAN sa zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Čo to znamená v praxi?

Podľa oficiálnej stránky NPDI deinštitucionalizácia znamená pre ľudí so zdravotným postihnutím a ostatné osoby žijúce v inštitúciách možnosť žiť nezávislý život – možnosť žiť svoj život podľa svojich predstáv a rozhodovať o ňom. 

Sú to úplne obyčajné veci, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Ráno sa zobudiť sám vo vlastnej izbe alebo s partnerom či spolubývajúcim, ktorého sme si sami vybrali. Dať si obľúbené raňajky, obliecť si, čo sa mi páči, rozhodnúť o svojom výzore, ísť do práce, školy, na prechádzku. Poobede ísť na stretnutie s kamarátmi, kávu, do kina alebo na nákupy. Jednoducho prežiť úplne normálny deň, nad ktorým sa bežne človek ani nezamýšľa.

Žiť v inštitúcii je, ako by ste bývali celý život v internáte. Pre širokú verejnosť teda znamená deinštitucionalizácia prijatie a rešpektovanie ľudí so zdravotným postihnutím ako ľudí, ktorí majú rovnaké ľudské práva a slobody, prirodzenú dôstojnosť. Nejde iba o to, že sa presťahujú z veľkej neútulnej budovy (inštitúcie) na okraji mesta do malých jednoduchých domov alebo bytov v našom susedstve. Ide o to, aby sme zmenili náš vzťah k ľuďom odkázaným na podporu spoločnosti.

Takže ešte raz, čo je deinštitucionalizácia alebo DI? DI znamená, že každý z nás má mať právo rozhodovať o sebe, o mieste, kde chce žiť, kedy a aké jedlo chce jesť, mať právo pracovať a využívať všetky možnosti, ktoré komunita poskytuje. Tak by to malo byť aj v prípade ľudí so zdravotným postihnutím. (spracované podľa stránky NPDI).

Deinštitucionalizácia má teda u nás osobitý charakter. Naším zámerom je čo najväčšia možná podpora mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby boli kompetentní viesť samostatný plnohodnotný život a mali dostatočnú oporu blízkeho okolia aj širšej komunity. Chceme, aby život našich prijímateľov čo do najväčšej možnej miery zodpovedal prirodzenému spôsobu života ich rovesníkov.

Tomu zodpovedá aj vízia služieb definovaná v našom transformačnom pláne.

Transformačný plán DSS Detva

SPONZORI

Sponzori DSS Detva v roku 2023

Mesto Hriňová – „Kto sa hrá nehnevá“ – 500 €
TESCO (Nadácia Pontis) – „Poznávame svet cez zmysly“ – 600 €
TESCO (Nadácia Pontis) – „Sladké radosti“ – 600 €

Sponzori DSS Detva v roku 2022

Národná banka Slovenska – finančný dar 2 000 € na obnovu interiérového vybavenia – nákup elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi
Mesto Hriňová – 500 € – dotácia z rozpočtu mesta na nákup edukačných pomôcok v rámci projektu „Hravé učenie“
Nadácia Henkel Slovensko –poskytnutie finančného príspevku 300 € na projekt „Sila byliniek“ – nákup vyvýšeného záhonu

Sponzori DSS Detva v roku 2021

Mesto Hriňová – 430 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup detskej rehabilitačnej stoličky
Mesto Detva – 200 € dotácia z rozpočtu mesta na nákup odbornej literatúry
Nadácia TESCO – 1300 € na vytvorenie exteriérovej relaxačnej zóny

OZ Úsmev na tvári prostredníctvom Nadácie Volkswagen a rodiny Kemlágovej – 2340 € na vytvorenie multisenzorickej učebne