KONTAKTY

Štatutárny zástupca:

Riaditeľka ZSS DETVAN
Mgr. Mária Gibaľová

045/52 49 241
riaditelka@dssdetva.sk

Adresa:

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN
Pionierska 850/13
962 12 Detva

Telefónne čísla:

Riaditeľka: 045/52 49 241, 0911 239 222
Ekonómka: 045/52 49 242

Vedúca úseku ZSS Detvan, zástupkyňa riaditeľky: 045/52 49 243

Sociálne pracovníčky:045/52 49 243

  1. oddelenie: 045/52 49 243
  2. oddelenie: 045/52 49 245
  3. oddelenie: 045/52 49 244

E-maily:

riaditelka@dssdetva.sk
soczdravychdetva@dssdetva.sk (vedúca úseku)
dss@dssdetva.sk
ekonomka@dssdetva.sk
socialna@dssdetva.sk
socialna1@dssdetva.sk

 

 

KDE NÁS NÁJDETE