GALÉRIA

20.11.2023 – BUBNOVAČKA !

Hlasitým bubnovaním sme dnes upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej intervencie v spoločnosti Hlasité bubnovanie sa ozývalo celým DSS !

 

Medzinárodný deň stromov – 20.10.2023

V rámci tohto dňa nás navštívila „lesná pedagogička“ pani Ing. Evka Vakulová z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Formou zážitkového učenia nám predniesla nové vedomosti o lesnom ekosystéme. Teóriu sme si mohli v praxi vyskúšať, keď sme v záhrade DSS zasadili nový strom – hrušku

Za zážitkové a edukačné dopoludnie veľmi pekne ďakujeme.

 

Dr. Klaun – „Sviatok rozprávok“

Dňa 19.10.2023 nás v popoludňajších hodinách navštívil Dr. Klaun s predstavením „Sviatok rozprávok,“ v ktorom nám hudobnou formou znázornil niekoľko slovenských rozprávok.

Za rozprávkové predstavenie ĎAKUJEME – Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

Október – mesiac úcty k starším

Október je mesiac, ktorý je venovaný seniorom. V našom zariadení sme počas tohto mesiaca urobili pestrofarebné papierové čajníky, ktoré v sebe skrývali voňavé vrecúška s lipovým čajom. V piatok pred jesennými prázdninami ich osobne odovzdal seniorom z Domova dôchodcov v Detve náš Andrej. Potešil ich nielen milým darčekom, ale aj básničkou, ktorá vyčarila všetkým úsmev na tvári. Radosť bola na obidvoch stranách, keďže si deti po obede pochutnali na perníkoch, ktoré Andrej doniesol.

 

 

Základný kurz Bazálnej stimulácie

05.10. 2023 až 06. 10.2023 zamestnanci DSS, ktorí sa starajú o deti a mládež absolvovali „Základný kurz Bazálnej stimulácie“, pre ďalšie skvalitnenie a prehĺbenie odborných a pracovných zručností.

Kurz viedla lektorka – PaedDr.,Mgr. Johanka Savková, vzdelávacích programov pod IBS – Institutem bazální stimulace, s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku.

Pani lektorke ešte raz ĎAKUJEME za sprostredkovanie odborných informácií.

Slávnostné odovzdávanie šekov „TESCO DETVA“

Dňa 26.09.2023 sme od pani riaditeľky Tesca Detva, p. Kataríny Práznovskej, prijali pozvanie na slávnostné odovzdávanie šekov v grantovom programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“, v ktorom sa náš projekt pod názvom „Sladké radosti“ umiestnil na 2. mieste. Slávnostného odovzdania sa zúčastnila p. riaditeľka Mgr. Mária Gibaľová aj s našim prijímateľom Andrejom Galádom.

ĎAKUJEME !

 

Veselé hranie a učenie – „Kto sa hrá, nehnevá.“
Vďaka mestu Hriňová, v rámci projektu Veselé hranie a učenie – „Kto sa hrá, nehnevá.“ sme mohli zakúpiť krásne drevené hračky a hry, ktoré vyvolávajú zmyslové reakcie a odpovede u detí.
Hračky si deti veľmi obľúbili a radi sa s nimi hrávajú. Zároveň sa učia nové veci, poznávať okolitý svet prostredníctvom zmyslov – sluch, hmat, zrak.
Za sprostredkovanie týchto krásnych zážitkov Ďakujeme mestu Hriňová

 

Oslava MDD 2023

Príchod MDD sme patrične oslávili. Mali sme možnosť zapojiť sa do troch súťažných disciplín a získať tak zaujímavé ceny. Celým dňom nás sprevádzala nielen dobrá nálada, ale aj hudba, uvoľnená atmosféra a mnoho ďalšieho.

Divadielko „Čáry máry“

Dňa 05.06.2023 sme sa opäť mohli tešiť z príjemného, zábavného a hudobného predstavenia s názvom „Čáry máry“, za ktoré ďakujeme komornému divadlu Portál Prešov.

 

Dr. Klaun „Klaun Lupi, celkom hlúpy“

Dňa 23.5.2023 pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie zábavné predstavenie s názvom „Klaun Lupi, celkom hlúpy“, ktoré rozosmialo celé DSS.
Za humorné predstavenie veľmi pekne ĎAKUJEME !

 

Pondelok s barberom a dobrou muzikou

V pondelok poobede k nám do zariadenia zavítal Barber Kristián Vladek z By Chris Barbershop. Jeho šikovné ručičky vyčarovali našim chalanom (aj zo Strediska DSS Piešť) pekné moderné účesy. Všetci boli spokojní, čo bolo vidieť aj na ich tvárach. Kým barber Kristián strihal, na vedľajšom oddelení bola zábava, o ktorú sa nám postaral pán Janko Juhász. Na gitare zahral piesne, ktoré roztancovali celé DSS. Okrem účesov a dobrej zábavy sme si pochutnali na výborných sladkostiach od Pekárne Mravec a synovia, s.r.o.. Radosť nám urobili aj kľúčenky a vitamíny, ktoré nám barber Kristián doniesol – mojkolagen.sk. Za veselé pondelkové popoludnie plné pozitívnych zážitkov veľmi pekne ďakujeme obidvom pánom, ale aj našej pani riaditeľke, ktorá nám tieto zážitky sprostredkovala

Divadielko „Pyšná princezná“

Keď si jedna pyšná princezná hľadala svojho princa. Za humorné predstavenie ďakujeme komornému divadlu Portál Prešov

Lesnícke dni Zvolene

21. apríla sme sa zúčastnili 17. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene. Organizátori podujatia mali pre nás pripravený pestrý a zaujímavý program. Venovali sa nám hasiči, sokoliari, ale aj poľovníci a po dni plnom zážitkov sme sa vlakom vrátili domov.

 

Deň zeme – triedenie a recyklácia odpadu

V rámci tvorivej a edukačnej aktivity sme si pripomenuli aký veľký význam má pre nás a našu Zem triedenie odpadu a jeho recyklácia. Veríme, že k správnemu triedeniu odpadu inšpirujeme aj Vás.

Byť odlišný je normálne

21.3. – Svetový deň Downovho syndrómu.

Deň vody

22.3. sme si pripomenuli aká je voda dôležitá pre nás a fungovanie celej planéty. Prostredníctvom náučnej a hravej prezentácie sme sa dozvedeli všetko dôležité o kolobehu vody v prírode, pitnej vode a jej úlohe. Vedomosti, ktoré sme z prezentácie získali, sme na záver zúročili aj vo vedomostnom kvíze o vode.

     

Mesiac knihy – vrecúško s tajomstvom

„Vrecúško s tajomstvom,“ nesie názov aktivita pomocou, ktorej sme potrápili naše hlavičky. Krátke úryvky a hádanky ukryté v bielom „vrecúšku“ preverili ako dobre poznáme naše slovenské rozprávky. Vybrané rozprávky sme následne stvárnili aj pantomímou a vyskladali na papier.

 

Návšteva mestskej knižnice

Máme tu marec – mesiac knihy.

Pri tejto príležitosti sme navštívili našu mestskú knižnicu v Detve. Tety knihovníčky mali pre nás pripravenú zaujímavú rozprávkovú prezentáciu. Po prezentácii nasledovala pútava prehliadka knižnice, o ktorej sme sa dozvedeli niekoľko zaujímavostí. Na záver si každý z nás vybral jeden obrázok, ktorý si mohol vymaľovať a zobrať na pamiatku domov.

Tetám knihovníčkam veľmi pekne ĎAKUJEME! 

Multisenzorická miestnosť

Vďaka OZ Úsmev na tvári a projektu „Učíme sa inak“ sme v priestoroch DSS mohli zriadiť hrovú multisenzorickú miestnosť určenú pre deti s autizmom a viacnásobným postihnutím. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen, ktorá ho podporila sumou 2340 eur.

Ďakujeme aj pánovi Mariánovi Kemlágemu, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do výzvy Projekty zamestnancov.

 

KARNEVAL

Divadielko „Hlúpy Jano“

25.01.2023 k nám zavítalo divadielko s predstavením „Hlúpy Jano“. Nasmiali sme sa, pobavili, a naučili sa, že všetko sa môže skončiť dobre. Za predstavenie ďakujeme komornému divadlu Portál Prešov.

Poznávame Slovensko podľa erbov

„Poznávame Slovensko podľa erbov“ tak sa volala aktivita, ktorá nám pomohla ešte viac spoznať naše krásne Slovensko. 26.01.2023 sme sa vďaka erbov preniesli do jednotlivých krajov Slovenska, o ktorých sme sa veľa rozprávali a dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavostí. Každý z nás si mohol svoj erb aj poskladať a tak ho zvečniť na papieri. Po tvorivej aktivite sme svoje erby odprezentovali kamarátom a dostali sme aj sladkú odmenu.

Mikuláš – Mesto Detva

V piatok 9.12. 2022 nás navštívil „Mikuláš“ z mesta Detva, ktorý nám urobil radosť svojou návštevou a sladkými dobrotami. ĎAKUJEME !

Mikuláš

Na príchod Mikuláša sme sa dôkladne pripravili a netrpezlivo sme ho očakávali. Celý rok sme počúvali, a tak zavítal aj medzi nás. Nielen Mikuláša, ale aj anjelov a čertíkov sme privítali básničkou a oni nás odmenili sladkými a chutnými balíčkami.

Dr. Klaun klaunov kufor

Zavítal medzi nás Dr. Klaun, aj so svojím klaunovským kufrom. Jeho predstavenie bolo nielen zábavné, ale aj poučné a veľmi interaktívne. V predstavení si zahrali, ale aj zašportovali a stvárnili rôzne zvieratká a rozprávky všetci prítomní, a to všetko iba za pomoci jedného malého kúzla. To kúzlo sa volá pantoníma. Divadelné predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. ĎAKUJEME!:)

 

Dr. Klaun -klaunovanie s Bublinami

Ďakujeme za humorné predstavenie plné bublín a vtipných scén s názvom „Klaunovanie s bublinami“, ktoré pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.